Norma PRO

Norma PRO

Złote narzędzie dla profesjonalistów

Złota Statuetka FAIR PLAY dla ATHENASOFT Nagroda Złoty Medal BUDMA dla programu Norma PRO Wyróżnienie Norma PRO - INTERBUD

Zalety programu Norma PRO

Norma PRO

  Szczegółowy opis

Każdy kosztorysant staje przed wyborem programu do kosztorysowania. Warto zaopatrzyć się w narzędzie, które jest proste w obsłudze, dostarcza szeroką funkcjonalność i pozwoli współpracować z innymi kosztorysantami. Norma PRO jest jednym z najbardziej rozbudowanych programów do kosztorysowania. Mimo obszernej funkcjonalności jest prosty w obsłudze i pozwala szybko wykonywać kosztorysy od podstawowych do bardzo skomplikowanych. Dzięki temu program zyskał największą popularność w Polsce. Program Norma PRO powstał w 2003 roku i nadal jest intensywnie rozwijany i dostosowywany do obowiązujących przepisów. Co kwartał do programu Norma wydawane są aktualizacje o nazwie Buduj z Głową.

Tworzenie kosztorysów:

 • Inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, złożonych, wariantowych, kosztorysów wg FIDIC

Otwieranie plików:

 • Import przedmiaru z plików PDF – program daje możliwość importu (otwierania) przedmiarów z plików PDF
 • Import przedmiarów z innych programów do kosztorysowania
 • Zapis kosztorysów w wielu formatach – ath, XML (ath2), kst, prd, txt, csv

Katalogi:

 • Pełna baza katalogów norm typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP, AT, AL i innych
 • Rozbudowana i łatwa w obsłudze wyszukiwarka katalogów norm
 • Program daje możliwość tworzenia listy katalogów ulubionych, z których najczęściej korzystamy
 • Tworzenie katalogów własnych (pozycji niekatalogowych)

Działy:

 • W programie Norma PRO istnieje możliwość podzielenia kosztorysu na działy co powoduje przejrzystość kosztorysu

Zestawienia:

 • Rozbudowane zestawienia robocizny, materiału i sprzętu z filtrowaniem, w widoku zestawienia możemy podejrzeć w jakich pozycjach występuje dany narzut

Przedmiar:

 • Tworzenie pozycji z obmiarami złożonymi, co pozwala na prezentację wyliczeń w słupkach i umieszczanie komentarzy w wyliczeniach

Warianty:

 • Tworzenie kosztorysów zawierających warianty czyli tworzenie pozycji z kilkoma rozwiązaniami np. możemy przedstawić, że daną czynność możemy wykonać w dwóch różnych sposobach przy użyciu różnych materiałów. Warianty można tworzyć na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS. (Program wstawia pozycję do kosztorysu, która posiada przykładowo dwa różne warianty, z których możemy wybierać tzn. np. dwa różne rodzaje cegieł (cegła dziurawka/cegła pełna)

Aktywacja / Deaktywacja:

 • Każdy element kosztorysu (dział, pozycja, nakład RMS) można aktywować i deaktywować. Deaktywowany element jest widoczny w kosztorysie, ale nie jest wliczany do wartości kosztorysu i nie jest widoczny w wydrukach

Rejestracja zmian:

 • Funkcja rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektora nadzoru i in.) - wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte

Praca na kosztorysie:

 • W programie możemy łatwo edytować każdy z elementów np. zmianę ceny czy obmiaru

Szybkie tworzenie kosztorysów:

 • Wygodna praca na co najmniej dwóch kosztorysach jednocześnie, przenoszenie danych do nowego kosztorysu ze wcześniej wykonanych dokumentacji – stron tytułowych, pozycji, cen, nakładów RMS

Sprawdzanie kosztorysów:

 • Mechanizm służący do sprawdzenia poprawności kosztorysów

Porównanie kosztorysów:

 • Funkcja służąca porównywaniu dwóch dowolnie wybranych kosztorysów. Program porównuje kosztorysy i informuje nas o różnicach między jednym a drugim

Kosztorysy złożone:

 • Proste i sprawne łączenie kilku kosztorysów w jeden. Norma PRO automatycznie aktualizuje kosztorys główny gdy w jednym z kosztorysów składowych są wprowadzone zmiany

Rozliczanie wykonywanych robót:

 • Przedstawienie postępu robót z podziałem na okresy lub etapy

Excel:

 • Współpraca z programem Excel - przenoszenie danych metodą kopiuj/wklej
 • Możliwość dołączenia dodatku ATHExcel służącego do przenoszenia kosztorysów do Excela

Ceny:

 • Możliwość szybkiego wprowadzenia cen do kosztorysu
 • Dopasowanie ceny – funkcja służąca do szybkiego ustawienia wartości końcowej kosztorysu jaką chcemy uzyskać sterując robocizną, materiałem bądź sprzętem
 • Tworzenie własnych cenników na podstawie wycenionych wcześniej kosztorysów
 • Wycena na podstawie wcześniej wykonanych kosztorysów
 • Współpraca z dostępnymi bazami cenowymi

Drukowanie:

 • Bardzo rozbudowany i prosty w obsłudze system wydruku
 • Drukowanie zestawień i kosztorysów do formatu html
Norma PRO
Kurs kosztorysowania Norma PRO Kurs kosztorysowania z programem Norma PRO
ONLINE
- 10, 11, 12, 13 maja
- 24, 25, 26, 27 maja
- 7, 8, 9, 10 czerwca
- 21, 22, 23, 24 czerwca
- 5, 6, 7, 8 lipca
- 12, 13, 14, 15 lipca
- 23, 24, 25, 26 sierpnia